August 17, 2022

สนธิ บุณยรัตกลิน

เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังรัฐประหาร 2549 ภายหลังจากการปฏิวัติช่วงวันที่ 19 เดือนกันยายน 2549 ตลาดค้าหุ้นเปิดกระทำการจำหน่ายเป็นวันแรก ช่วงวันที่ 21 เดือนกันยายน 2549 ปรับตัวลงไปแรงที่สุด 29.56 คิดเป็น 4.2% ในตอนเปิดตลาด แต่ทว่าในตอนใกล้ปิดตลาด ดรรชนีดีขึ้นขึ้นก็เลยปรับนิสัยลงไปเพียงแต่ 1.42% เพราะปัจจัยเบื้องต้นทางด้านเศรษฐกิจเวลานี้ยังแข็งแรงอยู่   ด้านรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ได้ตัดเงินช่วยเหลือด้านการทหาร และด้านการรักษาสันติภาพแก่ไทยเป็นจำนวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 900 ล้านบาท สล็อตเว็บตรง   วันที่ 24 กันยายน 2549...