August 14, 2022

สระแก้ว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่8 เดือนตุลาคม64 ที่จังหวัดสระแก้ว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ แล้วก็ภาควิชา ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเมือง(พปชราชการ)รวมทั้งคณะ เช่น นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการแรงงาน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการการติดต่อสื่อสาร เลขาธิการสทนช.รวมทั้งเลขาธิการสปก. ลงพื้นที่เพื่อติดตามเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความลำบากของพลเมืองในพื้นที่ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ผวจ.สระแก้ว แกนนำXOSLOTและส.ส.พรรค อาทิ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพปชร. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพปชร. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค...