August 14, 2022

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวร่าง พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินใน กรุงเทพมหานคร เดินหน้าสร้างสะพานเกียกกาย ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา รีบตรวจอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นต้องเวนคืน ชี้ เป็นช่องทางที่ดีเยี่ยมที่สุดช่วยจัดการกับปัญหาจราจร   วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำนร เผยข้างหลังการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีการะบุเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบางอ๋อ เขตบางพลัด ตำบลถนนหนทางนครไชยศรี เขตดุสิต ตำบลบางซื่อ เขตบางซื่อ ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท และก็ตำบลจตุจักร ตำบลจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ พุทธศักราช …. จากที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ   มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เชื่อมต่อกับการสร้างและขยายถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนให้ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งที่ดินที่จะเวนคืนมีส่วนแคบที่สุด 50 เมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 1,250 เมตร   สำหรับลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายตามแนวถนนทหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด พร้อมทั้งได้ปรับรูปแบบสะพานเกียกกายไม่ให้กระทบพื้นที่รัฐสภาแห่งใหม่...