August 16, 2022

สำรวจพื้นที่

“รมว.สมศักดิ์” ห่วงเหตุการณ์น้ำจังหวัดสุโขทัย ต่อสายตรงถึงผู้ว่าฯ ให้รีบตรวจสอบพื้นที่แก้ไขเกษตรกร ผสานนายก อบจ.–สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร–หน่วยงานที่เกี่ยวโยง เตรียมตัวไว้ก่อนหากแม้ยังไม่วิกฤติ   วันที่ 18 ก.ย. 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำใน จ.สุโขทัย ว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด...