August 17, 2022

สินค้าเกษตร

ทวาได ฟาติภิรมย์ หัวหน้าพรรคนิวโฟกัส กล่าวถึงราคาผลไม้ที่ตกต่ำในภาคใต้ โดยเฉพาะมังคุดกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร ครั้งแรกที่ฉันเห็นมันเกือบเดือนไม่ได้ช่วยท่านรัฐมนตรีอยากจะช่วยลงมาเหมาเป็นตันๆ ถึงพื้นที่ก็ถือว่ายังพอถูไถสล็อตเว็บใหญ่ ตอบสนองปัญหาเฉพาะหน้าเร็วน่าชื่นชม แต่ผ่านไปไม่กี่วันได้มาเจอการแก้ปัญหาประเภทขี่ช้างจับตั๊กแตนด้วยการเอา SAAB 340 เครื่องบินรบจากกองทัพอากาศมาขนมังคุด 4 ตันมูลค่า 150,000 บาท บินไปแลกลำไยทางเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแบบนี้ ผมนี่ถึงกับร้องไห้ไม่ออกไปต่อก็ไม่เป็น มันเหนือทุกคำบรรยายเลยครับ “สิ่งที่ผมสงสัยและเชื่อว่าประชาชนผู้เสียภาษีก็สงสัยว่าเขาคิดคำนวณความคุ้มค่ากันอย่างไรที่จะใช้ เครื่องบินรุ่นนี้บินไปกลับ ค่าน้ำมันก็เกินหลักแสนแล้วครับ...