August 16, 2022

ห้ามมั่วสุม

หากแม้ศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 หรือ ศบค. ออกมาตรการบรรเทาการควบคุมเหตุการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศ  โดยลงประกาศใน”ราชกิจจาฯ” ก่อนหน้านี้ไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม ยังคง ตรึงมาตรการ “ห้ามชุมนุม”การทำกิจกรรม การมั่วสุมต่อไป  โดยได้ประกาศลง ราชกิจจาฯ ฉบับวันนี้ ( 18 ต.ค.64 ) เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64  “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม...