August 17, 2022

อธิบดีกรมการจัดหางาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ถอนงบประมาณออกจากกองทุน วันที่ 18 ส.ค. 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสล็อตออนไลน์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง และแรงงานกว่า...