August 17, 2022

อภิรายไม่ไว้วางใจ

11:45 น. รัฐสภา. พล.อ.เสรีพิศุทธ์ เทมีเวส สมาชิกพรรคเสรีลุมใต้ การอภิปรายทั่วไป ความไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สอบถามนายกรัฐมนตรีว่า นี่ยังไม่เพียงพอต่อการอยู่ในอำนาจเป็นเวลาเจ็ดปีหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมงบประมาณที่รัฐบาลมาจิยื่น ฉันมีงบประมาณข้าราชการทุจริตเต็มไปหมด ประชาชนเวลาเดือดร้อนก็ไม่มีเงินไปรักษาพยาบาลอีก การตั้งงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทุกท่านทราบดี งบถูกตั้งมาจากหน่วยงานต่างเสนอขึ้นมา แต่สิ่งต่างๆ ไม่ตอบโจทย์ ไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้สุขสบายมากขึ้นเลย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ปกติมนุษย์เรา ต้องการปัจจัย 4 ถ้ามีการตั้งงบประมาณเพื่อสิ่งเหล่านี้...