August 16, 2022

อสังหาริมทรัพย์

หวาดหวั่นเป็นการขายบ้านขายเมืองขายแผ่นดิน “ดร.โสภณ” วอนรัฐทวนมาตรการกระตุ้นต่างประเทศซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ภายหลังที่สัมมนา คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบแนวทาง แล้วก็จัดแจงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงสู่เมืองไทย ในลักษณะผู้พักระยะยาว (long-term stay)   โดยเน้น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานในไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ สิทธิประโยชน์ทางรัฐบาลเห็นว่าจะเป็นแรงจูงใจดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวเข้าประเทศ สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด ล่าสุดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาและให้รายงานความคืบหน้าผ่าน สศช....