August 17, 2022

เข้าสู่ระบบการรักษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพต้องการให้แน่ใจว่าผู้ป่วยทุกรายที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงในประเด็นมาตรการหลังตรวจหาเชื้อโควิค-19 ด้วยชุด Antigen TestSLOTXO Kit แล้วพบว่าติดเชื้อ ในพื้นที่ กทม. ว่า การเข้าสู่ระบบบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ หากมีความสงสัยอยากเดินเข้าโรงพยาบาลไปตรวจหาเชื้อก็สามารถไปได้ทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 132...