August 16, 2022

เคลื่อนย้ายรถถัง

“ทัพบก” แจ้งเปลี่ยนที่กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และก็ยานพาหนะ ข้างใน 22 – 24 เดือนกันยายน 64 ทัพบก โดยกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งโยกย้ายกำลังพล อาวุธ รวมทั้งยานพาหนะ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อออกกระทำฝึกหัดเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รายปี 2564ในพื้นที่ฝึกหัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดจังหวัดลพบุรี (ภายใต้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวัววิด...