August 16, 2022

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

I. ศาสตราจารย์รายงานสถานะของโคโรนาในวันนี้ 23 ส.ค. 2507 ผู้ป่วยใหม่ 17,491 ราย เสียชีวิต 242 ราย ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 1,094 ราย และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 22,134 ราย เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 23 ส.ค. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...