August 16, 2022

เลิกเคอร์ฟิว

“ราชกิจจานุเบกษาฯ” ได้ประกาศ หลักเกณฑ์ ออกตามความลับมาตรา 9 ที่ พรก. เหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548  (ฉบับที่ 37) โดยระบุประเด็นการเปิด– ปิด – กิจกรรม ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เอาจริงเอาจัง เหลือ 7 จังหวัดอาจจะเคอร์ฟิว ห้าทุ่มถึงตีสาม  และกำหนดพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว ) 4 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต เปิดให้จำหน่ายและ “กินดื่ม ขายเหล้า”ได้ ต้อนรับการเปิดประเทศ เริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.นี้ พร้อมกันนี้  ยังได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...