August 13, 2022

เสถียรภาพรัฐบาล

“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯรวมทั้งหัวหน้าพรรคพึงใจไทย บอก ที่ประชุมล่มคือเรื่องของที่ประชุมไม่สะท้อนเสถียรภาพรัฐบาล ย้ำ ยินดีไทยอยู่แทบครบ– คอยสภาพัฒน์มองเอกสารเพิ่ม ขอ คณะรัฐมนตรี ซื้อยาโมนูพิราเวียร์ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีเปิดสมัยประชุมสภาวันแรกแล้วล่ม พรรคร่วมรัฐบาลต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ว่าไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย คุยกันอยู่แล้ว เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่ครบหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยอยู่กันเกือบครบและเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภา ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลคนละส่วนกัน ส่วนจะเป็นการสะท้อนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ “นายอนุทิน” บอกว่า ไม่มี ไม่เกี่ยวกันเลย “นายอนุทิน” ยังบอกด้วยว่า...