August 17, 2022

แต่งตั้งข้าราชการ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเลื่อนยศเป็นนายพลที่ 13 และทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ มีการประกาศแต่งตั้งPGSLOTเจ้าหน้าที่ที่นั่น นายพลของกองทัพได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ 13 ตำแหน่ง วันที่ 25 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการสล็อตเว็บตรงในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง และสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์พระราชทานยศตำรวจชั้น “นายพล” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งตำรวจและพระราชทานยศนายพล