August 16, 2022

3 ป.

โฆษกเพื่อไทย จับตา พี่น้อง 3 ป.วัดพลัง ขน สส. รมต ลงพื้นที่แบ่งขั้ห่วงเล่นเกมการเมือง เมินหน้าแก้อุทกภัย จับปชช คลุมถุงดำ ทำประเทศไปต่อไม่ติด   วันที่ 22 กันยายน...