August 14, 2022

8 ผลงาน สลน.

นายกรัฐมนตรี สัมมนาหัวหน้าหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เปิด 8 ผลงานขับแนวทางในรอบปี มุ่งปรับหน้าที่ภารกิจ พร้อมรับ Next Normal สานพลังของสังคม   วันที่ 20 เดือนกันยายน 64 ที่อาคารจงรักภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการสัมมนาแผนกหัวหน้าหน่วยราชการระดับกระทรวงหรือเท่ากัน ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้ นายดิสทัต...