August 16, 2022

Code Red

บิ๊กตู่” ชี้ สภาวะโลกร้อน เป็นอีกภัยเงียบที่กำลังขู่คำรามดังขึ้นแต่ละวัน ขอทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา พร้อมใจกันกัน ลั่น สัมมนา COP26 เป็นภารกิจสำคัญเพื่อบุตรหลานแล้วก็อนาคตของประเทศ เมื่อเวลา 20.14 น. วันที่ 3 พ.ย. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ภาพและข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก หลังเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ระบุถึงคำว่า...