August 18, 2022

Community Isolation

พล.อ.ประวิทย์ เป็นห่วงเรื่องการก่อตัวของกลุ่มสีเหลือง 300 เตียง และกลุ่มสีเหลือง จากศูนย์บำบัดโรคโควิด-19 ขนาด 300 เตียง เพื่อดูแลคนในชุมชนคลองเตย หวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ สเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี “มอบพื้นที่และเปิดศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19...