August 14, 2022

EEC

“รัฐมนตรี สุฮาร์ตมีตำแหน่งงานมากกว่า 310,000 ตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี จัดตั้ง CEE Accelerated Employment Department เพื่อเรียนรู้ความต้องการของคนงานในที่ทำงาน วันที่ 26 ส.ค.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ...