August 17, 2022

ERC Sandbox

วันที่ 13 ตุลาคม64 ผู้รายงานข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคมนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหมายกำหนดการลงพื้นที่ตรวจงานที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเวลา 07.45 น. นายกฯ และคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กทม....