August 14, 2022

Metaverse

ช่วงวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน เพจ CARE คิด เขยื้อน ไทย โพสต์เนื้อความกล่าวว่า “Metaverse” โลกก้าวไป แต่ว่านายกไทยยังคงใช้ทหารปลูกผักชี!? ในขณะที่มนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าสู่ “Metaverse” โลกเสมือนจริงที่สร้างจากเทคโนโลยีอันซับซ้อน เพื่อเชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกัน โลกที่แข่งขันกันทางเข้า slotxoพัฒนา Quantum Computing, Cryptocurrency และ AI เพื่อช่วยให้ชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โลกที่ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศ ปรับภูมิประเทศ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร อย่างอิสราเอลซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อพลิกทะเลทรายให้เป็นแปลงการเกษตร และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ตัดภาพกลับมาที่นายกฯ...