October 3, 2022

Monoclonal Antibody

คณะรัฐมนตรีได้ตกลงที่จะลงนามในสัญญาเพื่อสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จำนวน 130,000 ถึง 150,000 โดสในภูฏาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนในอนาคต การบริจาคโมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบไม่มีเงื่อนไขจากประเทศเยอรมนี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการลงนามในร่าง In-kind Donation Agreement ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เยอรมนี กับ กระทรวงสาธารณสุขของไทย ซึ่งเป็นการรับบริจาคยา...