August 17, 2022

Paris Peace Forum

นายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วมกล่าวคำประกาศในพิธีการเปิดการสัมมนา Paris Peace Forum ครั้งที่ 4 ส่งเสริมวัคซีน–ยาโควิด เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก ช่วยเหลือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564) เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเท่ากับเวลา 13.00 น....