August 17, 2022

People Go Network

ตอนวันที่ 16 ต.ค. ที่ Doc Club and Pub ซอกซอยศาลาแดง 1 จังหวัดกรุงเทพ ในวันครบรอบ 1 ปี แคมเปญ “พลเมืองฟ้องกลับ” พวกนิติกรสิทธิมนุษยชน จัดงาน “น้ำ แก๊ส กระสุนยาง ประชาชนได้อะไรจากรัฐ” โดยมีการเสวนาในหัวข้อ 1 ปี ของสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและเสรีภาพสื่อ ผลกระทบและความหวังต่อกระบวนการยุติธรรม ระหว่างเวลา 15.00-15.40 น. โดยมี นายเลิศศักดิ์...