August 18, 2022

The MATTER

ศาลปกครองกลาง สั่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยผลจากการสอบ “คดีนาฬิกาเพื่อน” และคำเเจงของ “พล.อ.ประวิตร” ทั้ง 4 ครั้ง ระบุ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารชี้ให้เห็นว่าโปร่งใสรวมทั้งตรวจสอบได้ วันที่ 15 ก.ย. 64 ศาลปกครองกลาง...