กกต.เตรียมพร้อมเลือกอบต.ทั่วประเทศ

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.พูดถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่ประชุมหน่วยงานบริหารส่วนตำบลและก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.ว่า สำหรับในการเปิดรับลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ประชุมหน่วยงานบริหารส่วนตำบลและก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม

ขณะนี้ภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าพื้นที่ใดพบปัญหาหรืออุปสรรคใด ซึ่งตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วย

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ตนมีความเป็นห่วงในส่วนผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ว่าจะมีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมาลงสมัคร จึงอยากย้ำเตือนว่าขอให้ตรวจสอบG2GBETคุณสมบัติให้เรียบร้อย เพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องหรือคดีความ อยากให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.ที่จะมีการเลือกตั้งนั้น อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ อย่านอนหลับทับสิทธิ หากมีเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ก็สามารถยื่นแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ แต่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุก็จะเสียสิทธิหลายอย่าง

ด้ารนายฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฎ กกต. กล่าวว่า กกต.ขอฝากประชาชนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะจำเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่

“สำหรับการเปิดรับสมัครซึ่งจะเริ่มในวันที่ 11 ต.ค.นั้น หากบุคคลใดมีความเสี่ยงสูงทาง กกต.ก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับเพื่อให้กรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

ดังนั้น จะเห็นว่าการเลือกตั้งท่ามกลางโควิด กกต.ได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งด้วยความระมัดระวัง อยู่ในความดูแลของ ศบค.”

ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในครั้งนี้ ขอย้ำว่า กกต.เอาจริง ซึ่งการดำเนินคดีที่ผ่านมาก็ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องร้องเรียนถ้าหากมีการนำความเท็จมาร้องเรียนบุคคลอื่นต่อ กกต.ทาง กกต.ก็จะดำเนินคดีด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคคลที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม 26 ลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าหากละเลยจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 120 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

ก็เลยเกิดเรื่องที่จะต้องควรจะระแวดระวัง เวลาเดียวกันการออกหาเสียงต้องหาเสียงด้วยความสุจริต อย่าปรักปรำ อย่านำสถาบันมาหาเสียง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*