ศาลปกครองกลาง สั่ง เผย ผลสอบ คดีนาฬิกาเพื่อน ของ บิ๊กป้อม

ศาลปกครองกลาง สั่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยผลจากการสอบ คดีนาฬิกาเพื่อนและคำเเจของ พล.อ.ประวิตร” ทั้ง 4 ครั้ง ระบุ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารชี้ให้เห็นว่าโปร่งใสรวมทั้งตรวจสอบได้

วันที่ 15 ก.ย. 64 ศาลปกครองกลาง มีพิพากษาคดีให้ ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 2 รายการที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ให้กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER ประกอบด้วย 1. รายงานสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคณะทำงานรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม ป.ป.ช. ในวันที่มีมติเกี่ยวกับคดีนี้ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2. คำชี้แจงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ในคดีนี้รวม 4 ครั้ง G2GBET

ทั้งนี้ ให้ปกปิดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะของบุคคล รวมทั้งให้เผยข่าวสารดังกล่าวข้างต้นเปิดเผยใน 15 วัน นับจากวันที่คดีถึงที่สุด ตามที่ผู้รายงานข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER ยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีไม่เปิดเผยข่าวสารเกี่ยวกับคดีนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงความเห็นไม่รับคดีนี้ไว้ไต่สวนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

โดยศาลให้เหตุผลว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาในการปฏิบัติงานของ ป.ป.ช. อีกทั้ง ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ The MATTER ผู้ฟ้องคดีสมควรจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องเปิดเผย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 41 และ 59 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ  สล็อตเว็บตรง

ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในระบบประชาธิปไตย ตามหลักการและเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติข่าวสารและก็เพื่อมีการตรวจทานความโปร่งใสสำหรับการทำหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้สิ้นสงสัย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระทำหน้าที่และการใช้อำนาจ ที่ควรเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม กล้าหาญ และไม่มีอคติทั้งหมดสำหรับในการใช้ดุลยพินิจ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*