จี้ “ชวน” เร่งตรวจสอบที่มารถหรู “เรืองไกร” ผิดหรือไม่

ผู้ชาย. ยุทธพงษ์ จารัตเสถียร รองประมุขแห่งรัฐและรองประมุขแห่งรัฐ มหาสารคาม เฟือ ใต้ กล่าวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ระหว่างการอภิปรายการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลว่า แนวร่วมฝ่ายค้านพร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของรัฐบาลสถานการณ์โควิด-19 ตลอดช่วง 1 ปี 7 เดือนที่ผ่านมา โดยพุ่งสล็อตเว็บใหญ่เป้าไปที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ตนจะเสนอต่อ นายสมพงษ์XOSLOT อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เพิ่มรายชื่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต่อเนื่องยาวนาน ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 20,000 คน และผู้เสียชีวิต 200 คนต่อวัน พี่น้องประชาชนอดอยาก ตกงาน แต่พลเอกประวิตรยังคงสนับสนุนให้จัดซื้อเรือดำน้ำ ขณะที่พลเอกประยุทธ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปล่อยปละละเลยให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณในโครงการจัดหายานยนต์สายสรรพาวุธG2GBET จำนวน 169 คัน มูลค่ารวม 921 ล้านบาท จากที่เคยขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถใหม่ เปลี่ยนเป็นการซ่อมรถที่หมดสภาพ ค่าซ่อม 2.5 ล้านบาทต่อคัน ทั้งที่บริษัทผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาเลิกผลิตรถรุ่นนี้แล้ว โดยจะนำงบไปซื้ออะไหล่เก่าในประเทศเกาหลีมาซ่อมแทน และยังปรากฏในเอกสารทางราชการว่าได้บริษัทเอกชนรับงานนี้แล้ว คือ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด ทั้งที่งบประมาณยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ และยังไม่ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่อย่างใด

นายยุทธพงศ์ ยังได้ย้ำถึงการโยกงบประมาณที่ถูกตัดจากหน่วยงานต่างๆ ลงงบกลางหรืองบโควิด ว่า งบประมาณรวม 16,300 ล้านบาท ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เท่านั้น เป็นไปตามมาตรา 144 ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งกรรมาธิการของฝั่งเพื่อไทยได้เพิ่มเติมข้อสังเกตในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า ขอให้สำนักงบประมาณปรับปรุง “ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563” ด้วย โดยขอให้ตัดความในข้อ 4 (1) ที่ระบุว่า “เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกทั้งหมด และให้ยึดระเบียบข้อ 9 ที่ระบุว่า “เมื่อหน่วยรับงบประมาณงบสื่อด้านงบประมาณ คุณต้องใช้จ่ายตามรายการ วงเงิน และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายงบประมาณ ค่าธรรมเนียมไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ “หลังจากประกาศงบประมาณส่วนกลางสำหรับปี 2022 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พรรคฟู่ไท่จะเร่งการจ่ายเงินจากงบประมาณส่วนกลางและติดตามการใช้ตามกฎหมาย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*