ชป.บริหารจัดการน้ำท่าจีนลดผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เดือนตุลาคม 2564 นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านตรวจและก็หรือวางแบบกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดแจงน้ำท่วมเขตที่ลุ่มท่าจีน (ข้างหน้า)เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ทำให้เกิดน้ำท่าไหลหลากลงสู่เเม่น้ำท่าจีน ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางช่วงที่ไหลผ่านบริเวณ อ.เมือง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และอ.นครชัยศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจบางแห่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ดังนี้ ลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำ(ปตร.)พลเทพ(ปากแม่น้ำท่าจีน) จากอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที เหลือ 60 ลบ.ม./วินาที และจะทยอยลดลงตามลำดับ

นอกจากนี้ยังได้ใช้คลองชลประทานฝั่งตะวันตกรับน้ำเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง(คลอง มอ.)จากอัตรา 15 ลบ.ม./วินาที เป็น 25 ลบ.ม./วินาที และคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว(คลอง มก.)จากอัตรา 8 ลบ.ม./วินาที เป็น 12 ลบ.ม./วินาที ด้านฝั่งตะวันออก เพิ่มการรับน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ผ่านปตร.มโนรมย์ จากอัตรา 120 ลบ.ม./วินาที เป็น 140 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา รับน้ำผ่าน ปตร.มหาราช จากอัตรา 31 ลบ.ม./วินาที เป็น 35 ลบ.ม./วินาที นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนตามจุดต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดแล้ว ตามXOSLOTข้อสั่งการของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจ.นครสวรรค์ ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แล้ว โดยเช้าวันนี้(23 ต.ค. 64) ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงเหลือ 2,592 ลบ.ม./วินาที ในขณะที่แม่น้ำสะแกกรังลดลงเช่นกัน ทำให้ปริมาณที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนทยอยลดลงในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนในปริมาณมาก ส่งผลให้ยังคงมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำเป็นแห่งๆ กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานในพื้นที่ตอนล่างทั้ง 2 ฝั่งเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกที่มีการระบายน้ำผ่านคลองแนวตั้งต่างๆ ลงสู่ทะเล ส่วนหนึ่งจะผันระบายออกไปทางแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกง ส่วนด้านฝั่งตะวันตกจะใช้คลองระบายน้ำต่างๆในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลเช่นกัน นอกจากนี้ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังได้ใช้ปตร.ลำคลองลัดโพธิ์สาเหตุจากความคิด รีบระบายน้ำในตอนน้ำทะเลลงอีกด้วย การปฏิบัติงานทั้งสิ้นจะช่วยทุเลาแล้วก็ลดผลพวงต่อราษฎร อีกทั้งในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำท่าจีน 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*