ชวน หลีกภัย มอบหมายให้ สุชาติ เป็นประธานสภาฯ

หรือน้อยกว่านที่ 13 ส.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างสล็อตออนไลน์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระสอง และวาระสาม ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. นี้ ว่า กรอบเวลาการพิจารณาของแต่ละฝ่าย รวมถึงการสิ้นสุดในแต่ละวัน เนื่องจากมีการติดสถานการณ์เคอร์ฟิว ดังนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จึงได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมวิป 2 ฝ่าย ในวันที่ 16 ส.ค. เวลา 10.30 น.G2GBET ซึ่งจะได้ข้อสรุปการประชุมรวมถึงระยะเวลาเลิกประชุม เพื่อไม่ให้กระทบกับคำสั่ง ศบค.

 

 

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สิ่งที่เป็นห่วงกันมากถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีการระบาดรุนแรงขึ้น ทางสภาฯ จึงจำเป็นต้องยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อาทิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม พนักงานดูแลทำความสะอาด ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารภายในสภาฯ รวมถึงสื่อมวลชน จะมีการตรวจแอนติเจน เทสต์ คิต (ATK) ในวันที่ 16-17 ส.ค. นี้ ส่วน ส.ส.จะมีการตรวจ ATK SLOTXOในวันที่ 18 ส.ค. โดยจะเป็นความสมัครใจของแต่ละคน เนื่องจาก ส.ส.ลงพื้นที่พบปะประชาชน มีการระมัดระวังดูแลตัวเองอย่างดีอยู่แล้ว แต่ถ้าใครสงสัยก็สามารถขอรับการตรวจหาเชื้อได้

 

“นอกจากนี้ ทางสภาฯ จะขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ว่า ขอความร่วมมือจำกัดจำนวนให้เข้ามาน้อยที่สุด โดยให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบคัดกรองเจ้าหน้าที่ และขอให้ส่งรายชื่อมาล่วงหน้า ซึ่งสภาฯ จะจำกัดพื้นที่ให้อยู่เฉพาะ ในส่วนผู้ติดตามส.ส. ขอให้ไม่เกิน 1 คน และจำกัดบริเวณให้อยู่เฉพาะในห้องทำงานส่วนตัว ส.ส.ของแต่ละคน ซึ่ง ส.ส.ต้องรับผิดชอบ เช่นเดียวกับกรณีของคนขับรถ ทางสภาฯ ก็จะมีการจำกัดบริเวณให้อยู่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการป้องกันพื้นฐานเรายังทำเข้มงวดแบบเดิม เช่น วัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*