“ชินวรณ์” เชื่อ “นายกฯ” ทูลเกล้าฯ ร่างแก้รธน.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวโดยมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะนำร่างปรับแต่งรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงระบบออกเสียงที่ได้รับจากประธานรัฐสภา ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันนี้(6 เดือนตุลาคมภายหลังที่ถึงกำหนดช่วงเวลาคอยไว้ วันเนื่องจากขณะนี้ไม่มีประเด็นใดที่ต้องG2GBETชะลอไว้ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 148 กำหนด อาทิ สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ, นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเนื้อหาขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเมื่อขั้นตอนที่ดำเนินการถูกต้องทั้งหมด นายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ตามลำดับที่

เมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการจะมีปัญหากับสภาฯ หรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย

เมื่อถามถึงจุดยืนของพรรคในกรณีที่ขณะนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรอการพิจารณาของรัฐสภา  นายชินวรณ์ กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อแล้ว ตามขั้นตอนคือการรับฟังความเห็น จากนั้นคือ บรรจุระเบียบวาระ ส่วนจะพิจารณาในชั้นการประชุมร่วมรัฐสภาได้เมื่อใดต้องพิจารณว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะบรรจุวาระหรือไม่ ซึ่งเป็นอำนาจของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่จะพิจารณา ว่า เนื้อหาเป็นไปตามมาตรา 255 หรือ มาตรา 256 หรือไม่

“พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันต่อร่างที่พรรคได้เสนอ ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนนั้นยังไม่เห็นรายละเอียด และในหลักการปกติพรรคสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย อื่นๆ อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องดังกล่าวต้องอยู่ที่การวินิจฉัยของประธานรัฐสภา”นายชินวรณ์ กล่าว

นายชินวรณ์ ยังกล่าวถึงการเตรียมเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ว่า ได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อพูดคุยในหลักการว่าจะมีประเด็นใดที่จะแก้ไขบ้าง โดยหลักการคือ จะปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่แก้ไข กล่าวถึงบัตรเลือกตั้ง ใบ นอกเหนือจากนี้เป็น การดำเนินการของพรรคการเมือง ในพ.ราชการเปรียญเกี่ยวกับพรรคการเมือง เกี่ยวกับผู้แทนเขต ผู้แทนประจำจังหวัด ในการยื่นรายละเอียดแต่ละพรรคสามารถทำเป็นเอง เพราะเหตุว่าใช้ปริมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงชื่อ  1 ใน 10 ของสมาชิกสภาฯ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*