ทบ.แถลง ถูกตัดงบไปเยียวยาปชช. ต้องเลิก-ลดซื้ออาวุธ

ที่ศูนย์บัญชาการทัพบก (บก.กองทัพบกพล.อำเภอสงบสุขพงศ์พันธุ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้ประกาศทัพบก แถลงผลของการปฏิบัติการทัพบกรายปี 2564 และก็วิธีการปรับปรุงทัพบกตามห้วงช่วงเวลาเมื่อวันที่ ตุลาคม 63 – 30 ก.ย. 66 ว่า กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นนั้นกองทัพบกยังคงดำเนินการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนากองทัพบกเพื่อให้เป็นหน่วยรูปแบบเบา ประหยัด มีความคล่องตัวสูง และมีประสิทธิภาพ

โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการและมีการปฏิบัติที่สำคัญ เช่น การพัฒนาหน่วยงานแพทย์ทหารของกองทัพบกให้มีความพร้อมทั้งด้าน บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ตลอดจนSLOTXOกำลังพลทุกระดับ ให้มีความรู้ มีความสามารถสนับสนุนรัฐบาล และศบค.ได้อย่างเต็มที่ การนำยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ทุกประเภทของกองทัพบก

ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ให้หน่วยทหาร ทุกหน่วยสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และมีแนวทางยกเลิกหรือลดจำนวนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศให้มากที่สุด และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมาใช้มากขึ้น ภาพรวมคือเราจะพยายามรักษาสภาพยุทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีที่สุด โดยเน้นการซ่อมบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นเพื่อใช้งานได้ดีที่สุดและนานที่สุดเพื่อให้ใช้งานได้ แต่หากเราไม่สามารถรักษาได้ก็ซื้อจากต่างประเทศ แต่เป็นจำนวนน้อย

นอกจากนั้นยังคงให้ความสำคัญต่อทหารประจำการ และกำลังพลชั้นผู้น้อย ป้องกันการไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ได้รับสิทธิจากที่พึงจะได้ รวมทั้งมอบโอกาสความเจริญสำหรับเพื่อการรับราชการทหารต่อ การพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหาร โดยผลักดันการเต็มใจให้เยอะขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดปริมาณการเกณฑ์ทหารลง และก็เร่งรัดการนำเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงกลาโหมมาบรรจุชดเชยทหารประจำการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*