นายกยันวัคซีนไฟเซอร์ ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทย

พล.อ.ประยุทธ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสจากสหรัฐอเมริกา และยืนยันว่ารัฐบาลจะบริหารวัคซีนอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของนายกรัฐมนตรีไทย ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ ในครั้งนี้ ที่ให้การสนับสนุนวัคซีนXO SLOTโควิด-19 มิตรภาพที่แท้จริงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า 188 ปี รวมถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย-สหรัฐฯ ที่ต้องการจะแก้ไขสถานการณ์ของโรคPGSLOTโควิด-19 ร่วมกัน ซึ่งการฉีดวัคซีนถือเป็นประโยชน์สำหรับไทยที่มีความต้องการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พร้อมขอขอบคุณ นางแทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ผลักดันและสนับสนุนให้สล็อตเว็บใหญ่ไทยได้รับวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ล้านโดส

นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ เขาห่วงใยผู้ประกอบการชาวไทยและชาวไทยที่ทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและดูแลให้รัฐบาลดำเนินการจัดการวัคซีนทั้งหมดอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*