นายกฯร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ชูพลิกโฉมประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดทวีปเอเชียทิศตะวันออก ยกกลับโฉมเมืองไทย รวมทั้งย้ำจุดอันตรายของมนุษยชาติเป็นความไม่ลงรอยของคนเรานั่นเอง ย้ำฉันทาความเห็นอาเซียน ข้อ ต่อเหตุการณ์ภรรยานมา ด้านไบเดนเป็นห่วงการยุยงแหลมประเทศเกาหลี ย้ำสโมสรไต้หวัน สร้างความสงบสุขภูมิภาคอินโด

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ 16 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ มีผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ผู้นำจากประเทศต่างๆ มุ่งเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นความท้าทายของโลกที่จะต้องร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ในวงกว้าง การปรับตัวภายหลังโควิด-19 ที่เศรษฐกิจจะต้องปรับตัวจากผลกระทบดังกล่าว ภูมิรัฐศาสตร์XOSLOTที่เปลี่ยนไปโลกจะต้องร่วมกันฟื้นฟูแก้ปัญหาเพื่อความสงบสุขอย่างถาวร

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการที่ทุกประเทศกำลังเผชิญกับประเด็นท้าทายต่างๆ ร่วมกัน โดยกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่ทางออก คือ การเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกัน และร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่ง EAS เป็นโอกาสสำคัญ ในฐานะเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างผู้นำ ที่ไทยเชื่อว่าจะมุ่งสานพลังจากศักยภาพ จุดแข็ง และความเป็นเลิศที่หลากหลาย เพื่อจัดการความท้าทาย อย่างไรก็ตาม EAS จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อสร้างชัยชนะที่ถาวร บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งวางรากฐานและกำหนดทิศทางไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม

จากความท้าทายโควิด-19 ย้ำเตือนว่า ความมั่นคงด้านสาธารณสุข คือเป้าหมายพื้นฐานที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น การเข้าถึงและการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว การวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัส ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงเป็นประเด็นความร่วมมือที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นเวลาเดียวกัน สุขภาพที่เกี่ยวข้องทางจิตของสามัญชนทุกกรุ๊ปควรจะได้รับความสนใจดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งในวันนี้ได้มีการรับประกันคำอธิบายหัวหน้า EAS เกี่ยวกับความร่วมแรงร่วมใจด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือสำหรับเพื่อการจัดการอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมถัดไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*