“พล.อ.ประยุทธ์” ประกาศเป้าหมายในเวทีโลก ยุติโควิด-19

'พล.อ.ประยุทธ์' ประกาศเป้าหมายในเวทีโลก ยุติโควิด-19 จำนวน 3 ข้อ

นายกฯ ประกาศความตั้งใจในนามรัฐบาลไทย เพื่อทำงานเกื้อหนุนจุดมุ่งหมายการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับการหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และก็การฟื้นฟูสภาพกลับมาดียิ่งขึ้น

 

วันที่ 22 เดือนกันยายน 2564 ก่อนหน้าที่ผ่านมา เวลา 22.00-01.00 น. (เวลา 11.00-14.00 น. ตรงเวลาแคว้นกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการประชุมสุดยอดกล่าวถึงการหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และก็การฟื้นฟูสภาพกลับมาดียิ่งขึ้น (Global COVID-19 Summit : Ending the Pandemic and Building Back Better) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ในต้นแบบการสัมมนาระยะไกล โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เอ่ยถึงสาระสำคัญในวีดิทัศน์ถ้อยแถลงนายกฯ ดังต่อไปนี้ XOSLOT

 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ไทยเชื่อมั่นในความร่วมมือพหุภาคีมาตลอด ทั้งเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามทางสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ รัฐบาลไทยร่วมดำเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้

 

  1. ไทยกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติและจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปีนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนภายในประเทศ และพร้อมร่วมมือกับนานาประเทศในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนในภูมิภาคและส่งเสริมด้านสุขภาพโลก

 

  1. ไทยสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้มีความปลอดภัย ที่ผ่านมาไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์แก่กว่า 10 ประเทศ ตลอดจนร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ไทยขอขอบคุณสหรัฐฯ และมิตรประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดมา
  2. ไทยเห็นด้วยกับการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อโรคระบาดในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล รวมทั้งสนับสนุน WHO ที่กำลังจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาด ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคต สล็อตเว็บใหญ่

 

ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ มีนายโจเซฟ ไบเดน ผู้นำอเมริกา เป็นประธานการสัมมนาฯ ซึ่งการมีส่วนร่วมของนายกฯเป็นการแสดงสปิริต ความตั้งใจ แล้วก็การช่วยส่งเสริมความเพียรพยายามด้วยกันในสุดยอด เพื่อประกาศสัจจะ รวมทั้งสะท้อนความร่วมแรงร่วมมือเพื่อเลิกโควิด-19 แล้วก็เพื่อการฟื้นฟูสภาพ

ดังนี้ คราวหลังเสร็จสมบูรณ์การสัมมนา Global COVID-19 Summit : Ending the Pandemic and Building Back Better นี้แล้ว นายกฯมีระบุร่วมการสัมมนาคณะบุคคลองค์การสหประชาชาติยุคสามัญ ครั้งที่ 76 (76th Session of the United Nations General Assembly: UNGA76) รวมทั้งการสัมมนาที่เกี่ยวโยงแบบระยะไกล โดยมีตารางกล่าวคำชี้แจงสำหรับในการสัมมนาที่สำคัญอีก 3 รายการ ดังต่อไปนี้

 

  1. วันที่ 23 กันยายน 2564 การประชุมสุดยอดว่าด้วยระบบอาหาร (Food Systems Summit) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สร้างความมั่นคงทางอาหาร และขับเคลื่อนโมเดล BCG เป็นทศวรรษแห่งการทำงาน หรือ Decade of Action พลิกโฉมระบบอาหารให้มีความยั่งยืนและสมดุล

 

  1. วันที่ 24 กันยายน 2564 การประชุมระดับสูงด้านพลังงาน (High-level Dialogue on Energy) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทย โดยมุ่งจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ขับเคลื่อนภาคพลังงานของไทยสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ และการลดก๊าซเรือนกระจก สล็อตเว็บตรง

 

  1. วันที่ 25 กันยายน 2564 ในการอภิปรายทั่วไป (General debate) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกหลังยุคโควิด-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*