นายกฯ ปลื้ม ผลสำรวจคนไทยมีทักษะการเงินดีขึ้น

นายนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร เผยออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พึงพอใจผลที่ได้รับจากการสำรวจความชำนาญด้านการเงินของไทย (Financial Literacy) ปี 2563 โดยภาพรวมพบว่าคนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71.0 สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนในปี 2561 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสำรวจทักษะทางการเงินครั้งล่าสุดของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ในปี 2563 ร้อยละ 60.5

โดยพิจารณาองค์ประกอบของทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน พบว่าSLOTXOคนไทยมีทักษะดีขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้านทัศนคติทางการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในรายได้ ทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการออม ยังพบสัดส่วนผู้มีเงินออมจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น โดยคนส่วนใหญ่ยึดหลักเรื่องการออมเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน และการออมเพื่อการเกษียณ

“ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ต้องการเห็นคนไทยมีทักษะด้านการเงิน ทั้งการหา การใช้ การออม การลงทุน เพี่อพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ให้รู้จักคิดแผนทางด้านการเงินเมื่อจำต้องพบเจอกับสภาวะวิกฤต การที่พสกนิกรมีภูมิต้านทานทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง จะเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจที่จีรังยั่งยืนด้วย” นายนกร กล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*