บิ๊กตู่ ปลื้ม 2 เด็กไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วม Youth4Climate

นายกฯ ยินดี เด็กไทยเป็นผู้แทนร่วม Youth4Climate เชิญชวนคนสมัยใหม่ด้วยกันคุ้มครองโลกจากความเคลื่อนไหวลักษณะภูมิอากาศ ย้ำรัฐบาลมีแผนงานแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก เพราะทุกคนมีโลกเพียงใบเดียว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นำนางสาวพัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย และนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม Youth4Climate : Driving Ambition ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวรายงานถึงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) องค์การสหประชาชาติ ได้จัด youth4Climate Pre Cop 26 ควบคู่ไปด้วย โดยประเทศไทยมีตัวแทนเยาวชน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย อายุ 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติไทยจีน และนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ผู้แทนประเทศจากผู้สมัคร 8,700 คน ทั่วโลก เพื่อร่วมกับผู้นำเยาวชนด้านสภาพอากาศราว 400 คนทั่วโลก เสนอแนวคิดและข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในประเด็นสภาพภูมิอากาศภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน ในการประชุม Youth4Climate : Driving Ambition ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนการประชุมโดยรัฐบาลประเทศอิตาลีและ UN Secretary General’s Envoy on Youth & Government of Italy เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ จะเป็นผู้ที่ได้SLOTXOรับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ขณะเดียวกัน เยาวชนเหล่านี้ก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐบาลอีกด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่ น้องเอม หรือ น.ส. อมินตา และ น้องเกรซ หรือ น.ส. พัทธ์ธีญา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานกับผู้นำเยาวชนด้านสภาพอากาศ โดยน้องเอม และน้องเกรซ กล่าวถึงการนำเสนอแนวคิดในการประชุม Youth4Climate : Driving Ambition ว่า การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อาทิ ภาวะโลกร้อน ปัญหาก๊าซเรือนกระจก ไม่ได้มีการหารือเพียงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านมิติสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ำอีกด้วย โดยจะได้ทำงานขับเคลื่อนสร้างการรับรู้แก่คนรุ่นใหม่ในวัยเดียวกัน หรือวัยเด็ก ด้วยการทำงานจิตอาสา “พี่สอนน้อง” ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ความเข้าใจทราบถึงจุดสำคัญสำหรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กในมุมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยี เพื่อทุกคนมีส่วนร่วมสำหรับในการแก้ไขด้านสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*