บิ๊กป้อม ถก คจร. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้าสายสีแดง

บิ๊กป้อม ถก คจร. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้าสายสีแดง

บิ๊กป้อม คอนเฟอเรนซ์ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ปรับปรุงระบบคมนาคมสาธารณะเครือข่ายรางรถไฟ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง XOSLOT

 

วันที่ 20 เดือนกันยายน 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนาคณะกรรมการจัดระเบียบการจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วก็ นายอำนาจประเทศไทย ติดถูกใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และก็ หน่วยเกี่ยวเนื่องร่วมสัมมนา

 

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ และมีเรื่องพิจารณาในครั้งนี้ ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการดำเนินการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต)

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม มีการแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความคืบหน้าการศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษ และสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปีงบประมาณ 2564 สล็อตออนไลน์

 

รวมถึง มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Public Transit Master Plan : EPMP) โครงการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorways – Railways Masterplan : MR – Map) และการดำเนินการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต) ตามมติ อจร. จังหวัดปทุมธานี

 

พล.อ.ประวิตร บอกว่า การพัฒนารวมทั้งขจัดปัญหาจราจร เป็นการปฏิบัติงานที่จำต้องบูรณาการด้วยกัน ก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมมือและก็เร่งรัดการทำงาน เพื่อช่วยปรับปรุงระบบขนส่ง และก็จัดการกับปัญหาการขนส่งและก็จราจร.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*