“บิ๊กป้อม” สั่งทุกหน่วย พร้อมรับมือฝนภาคใต้

ช่วงวันที่ เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ตึกสารพัดประโยชน์ รอบๆปากแม่น้ำเทพา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอนช. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร เปิดเผยถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนรับมือฤดูฝนภาคใต้ และการแก้ไขปัญหาด้านน้ำ จ.สงขลา ว่าในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก เร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด รวมถึงวางแผนการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนให้รอบคอบรัดกุม

ควบคู่กับการวางแผนเก็บน้ำสำรองไว้รองรับในช่วงฤดูแล้ง โดยกำชับ สทนช. เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำให้ทันต่อเหตุการณ์ทั้งระบบผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินเว็บเกมสล็อตโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 ให้พร้อมรองรับฤดูฝนนี้ด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ส่วนแผนระยะยาว ให้ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ และบริเวณลุ่มน้ำเทพาอย่างเป็นระบบ สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งโปรโมทผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้ประชากรได้รับทราบโดยตลอด เพื่อมีการเห็นด้วยและก็มีส่วนร่วมสำหรับการจัดการกับปัญหาเรื่องน้ำได้ตรงกับความอยากของพื้นที่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*