เครือข่ายเยาวชน ร้อง หวั่น ปลดล็อกพืชกระท่อม ทำ ‘โจ๋’ ติดงอม

เครือข่ายเยาวชน ร้อง รมว.ยุติธรรม หวั่น ปลดล็อกพืชกระท่อม ทำ ‘โจ๋’ ติดงอม

เครือข่ายเยาวชน ร้อง รัฐมนตรีว่าการชอบธรรม หวาดหวั่น ปลดล็อกพืชกระท่อม ทำ “วัยรุ่น” ติดงอม จี้ ร่าง พระราชบัญญัติพืชกระท่อม คุมเข้ม “น้ำท่อม” สูตรแปลกประหลาด วอน ลด ละ เลิก ชี้ดื่มจากภาชนะเดียวกันเสี่ยงโควิด

 

วันที่ 23 เดือนกันยายน 64 ที่ที่ทำการคุ้มครองและก็กำจัดสารเสพติด นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว คนประสานงานโครงข่ายเยาวชนลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พร้อม นายโยธิน ทองพะวา ประธานที่ประชุมเด็กและเยาวชนที่ประเทศไทย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุยงวทัศน์ที่เมืองไทย นายสุรนาถ แป้นยอดเยี่ยม โครงข่าย Active Youth รวมทั้งแกนนำเครือข่ายเยาวชน 10 คน แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสำหรับนักเรียนผูกมัดด้วยขวด “น้ำท่อม” เข้ายื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แสดงจุดยืน ข้อประสงค์ดี พร้อมข้อเสนอแนะต่อการพินิจพิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติพืชกระท่อม …. ซึ่งกำลังอยู่สำหรับเพื่อการพินิจพิเคราะห์ของวุฒิสภาชั้นกรรมการ XOSLOT

 

นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 8) พ.ศ.2564 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท 5 ทำให้พืชกระท่อมไม่เป็นยาเสพติดและไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. ….โดยมุ่งส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ กำหนดมาตรการดูแลเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกเท่านั้นที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อน ส่วนการเพาะ การปลูก และการขายใบพืชกระท่อม นอกเหนือจากที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้ ให้ทำได้ ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภค และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการวุฒิสภา ในชั้นกรรมาธิการ

 

“แม้ในร่าง พ.ร.บ.ฯ จะมีมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยมีมาตรการห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร และการห้ามโฆษณาในกรณีที่ใช้พืชกระท่อมเป็นส่วนผสมของยาเสพติดในแบบ 4X100 แต่อาจกล่าวได้ว่ายังขาดความรอบด้านในมิติการปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง ความเป็นจริงในตอนนี้การกินน้ำกระท่อมผสมสารเสพติดยิ่งระบาดหนัก หลังจากปลดล็อก ถ้าไม่ล้อมคอกกันก่อนวัวหาย ความเสียหายเกิดขึ้นในวันข้างหน้าจะยากเกินแก้ไข ข้อสำคัญคือพืชกระท่อมยังสามารถเสพติดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ถ้าใช้ไม่เหมาะสม” นายรวิศุทธ์ กล่าว

 

ด้ายนายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กล่าวว่า เราเห็นด้วยและสนับสนุนการปลดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภค และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม เครือข่ายมีข้อห่วงใยในร่างกฎหมายดังกล่าว ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ที่พบว่ายังขาดความรอบด้านในมิติการปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง จึงขอแสดงจุดยืนและข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาดังนี้ 1.ในร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ควรกำหนดห้ามขายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี (ร่างเดิมกำหนดที่ 18 ปี) เพื่อลดโอกาสการเข้าถึงออกไปอีกสองปี เช่นเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่แม้จะไม่ใช่สินค้าที่ผิดกฎหมาย แต่มีโอกาสที่เกิดผลกระทบต่อตัวผู้บริโภคและสังคมส่วนรวม 2.ควรกำหนดให้สถานศึกษา เป็นสถานที่ห้ามบริโภคน้ำต้มใบกระท่อม รวมถึงในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่สถานศึกษาอนุญาตให้จัด เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมค่าย กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาสี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา 3.ควรควบคุมการโฆษณาหรือการสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อม หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด มิให้มีเป้าหมายจูงใจ สื่อสารไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน PGSLOT

 

นายณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่าต่อขาน 4.ควรจะเปิดทางในข้อบังคับ ให้สามารถออกอนุข้อบังคับใหม่ๆเพื่อควบคุมแนวทางการขาย/การบริโภคที่อาจมีวิวัฒนาการก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน แล้วก็พสกนิกรเยอะขึ้นในอนาคต 5.ภาครัฐควรจะรีบติดต่อ ให้เด็กแล้วก็เยาวชนเข้าใจในเรื่องผลพวงในทางสุขภาพแม้ใช้อย่างไม่เหมาะสม ผิดจำเป็นต้อง และก็ความผิดพลาดที่ยังคงอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีน้ำกระท่อมผสมสารเสพติด ยาแก้ไอ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท แล้วก็ 6.ขอวิงวอนไปยังสหายเยาวชนให้ ลด ละ เลิก การบริโภคน้ำสุกใบกระท่อมที่มีส่วนผสมของสารเสพติด (4×100) แล้วก็สารพันสูตรเพื่อความมึนเมารวมทั้งเสพติด เพราะว่าทำลายสุขภาพ ไม่ถูกกฎหมาย มีข้อบัญญัติโทษ แล้วก็ยังเป็นความประพฤติมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อแล้วก็กระจายเชื้อโควิด-19 จากการใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับเพื่อการบริโภคด้วยกันด้วย

 

นายสมศักดิ์ กล่าววันหลังรับหนังสือว่า จะต้องขอบพระคุณทางโครงข่ายที่มาชี้แนะข้อคิดเห็น ในขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติพืชกระต๊อบ ผ่านการพินิจพิเคราะห์ของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว อยู่ในชั้นการไตร่ตรองของวุฒิสภา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีการปรับร่างให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ซึ่งการปลดล็อกพืชกระท่อมมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยคำแนะนำต่างๆกลุ่มนี้ตนขอรับไว้ แต่ว่าทางเครือข่ายอาจจะต้องไปยื่นกับทางวุฒิสภาด้วย. สล็อตเว็บตรง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*