ผู้ปกครองรับเงินเยียวยาค่าเทอม 2,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดช่องทางให้ง ตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยาค่าเทอม 2,000 บาท

 

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตรวจสอบสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดช่องทางให้ผู้ปกครอง ดงินสองพัน บาทบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น

 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งให้โรงเรียนเอกชน สำรวจโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนให้เข้าไปยืนยันในระบบ regis โดยด่วนแล้วเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน นอกจากนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองโดยเพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว สล็อตเว็บตรงผ่าน Application สช. On mobile ได้แล้ว

สำหรับนักเรียนไทย ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ส่วนนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code PGSLOTได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ และสามารถดาวน์โหลด Application สช. On mobile ได้ที่ Play Store และ App Store

 

อย่างไรก็ตาม วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ เงินเดือนของสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์โรงเรียนและสถาบันการศึกษาจ่ายให้กับนักเรียน นักเรียน และผู้ปกครองโดยตรง ในรูปของเงินสดหรือเงินฝากในบัญชีธนาคารประมาณ 11 ล้านคน คิดเป็นเงินประมาณ 21.6 พันล้านบาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*