พรรคไทยสร้างไทย เห็นด้วยรัฐบาลเล็งยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พรรคไทยสร้างไทย-เห็นด้วยรัฐบาลเล็งยกเลิก-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ชี้คุมโรคไม่ได้แถมกระทบเศรษฐกิจ

พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์ โควิด-19 ว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลจะยกเลิกการตัดสินใจฉุกเฉิน ชี้นอกจากจะไม่สามารถคุมโควิดได้จริงแล้ว ยังส่งผลร้ายต่อเศษฐกิจมหาศาล G2GBET

 

ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บัญญัติไว้สำหรับการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้ออันตรายเหล่านี้แล้ว นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า COVID-19 ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้ในกรณีฉุกเฉิน อันที่จริงแล้วผลกระทบนั้นยิ่งใหญ่มากสำหรับเศรษฐกิจของประเทศ

 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญได้ส่งสัญญาณอันตรายให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ประชาชนทั่วไปขาดกำลังซื้อ หนี้ครัวเรือนสูงถึง 14.128 ล้านล้านบาท หรือสูงถึงร้อยละ 90.5 ของจีดีพี ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณถึง 195,357 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 ส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 สูงถึง 8.909 ล้านล้านบาท หรือสูงถึงร้อยละ 55.59 ของจีดีพี โดยกระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจของปี 2564 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 ฐานะทางการคลังของรัฐบาลจึงเปราะบางอยู่ในระดับที่ถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่ง XOSLOT

 

รัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหายมาตั้งแต่การยึดอำนาจเรื่อยมาจนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน (Domestic Consumption) เป็นลำดับแรก เพราะฐานะทางการคลังของรัฐบาลที่เปราะบางจึงไม่สามารถจะปิดประเทศจำกัดการประกอบอาชีพของประชาชนอีกต่อไปได้ แต่จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ล้นระบบสาธารณสุขปกติ พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญให้กับผู้ประกอบการและพนักงานที่ประสงค์จะเปิดบริการให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน เพราะบุคคลเหล่านี้จะต้องติดต่อกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงควรทำให้ร้านค้าและผู้ให้บริการปลอดภัยไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องแก้ไขเนื่องจากขาดกำลังซื้อของประชากร ซึ่งกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ (2) โอกาสสำหรับผู้ค้าปลีกในการทำธุรกรรมผ่านการแบ่งผลกำไร มิฉะนั้น รายได้จากการค้าจะไหลเข้าสู่บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมด และ (3) รัฐบาลจัดการกับหนี้ครัวเรือนซึ่งกำหนดกำลังซื้ออย่างไร? รัฐบาลจัดการกับการระงับภาระหนี้ของสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบอย่างไร? พรรค Thai Relax ได้ขอให้รัฐบาลขึ้นราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นประมาณ 20 ล้านตันภายในฤดูกาล 2564/2522 ซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทำให้เกิดกำลังซื้อของชาวนายากจนและเป็นกำลังซื้อที่สำคัญของประเทศ สล็อตเว็บตรง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*