พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 3 บิ๊กกองทัพเป็นวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้ง บิ๊กเหล่าทัพ รับตำแหน่งวุฒิสมาชิกตามหน้าที่ แทน หัวหน้าทหารที่เกษียณราชการ

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชการโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 ราย  ซึ่งอยู่ในส่วนของผู้นำเหล่าทัพที่มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง  แต่เนื่องจากบุคคลXOSLOTทั้งสามเกษียณอายุราชการ จึงต้องแต่งตั้งบุคคลในโควต้าขึ้นมาทดแทน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250  คน ตั้งแต่วันที่ 11  พฤษภาคม 2562

เนื่องด้วยพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งพลอากาศเอก แอร์บูลบูล สุทธิชาติชั้นวรรณะ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นพวกวุฒิสภาตามหน้าที่ ได้พ้นจากตำแหน่งที่ยังคงอยู่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*