พล.อ.ประยุทธ์ กำชับเตรียมพร้อมรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พล.อ.ประยุทธ์ เรียกร้องให้รัฐมนตรีเตรียมการหารือการเซ็นเซอร์เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 และวัคซีน จะต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ อย่าใช้ศาลากลางเป็นฐานในการฉีดพ่นสารละลาย

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้น ว่า เป็นสิทธิที่ฝ่ายค้านสามารถทำได้ แต่อยากให้เนื้อหาการอภิปรายเป็นแบบเนื้อๆ ไม่ใช่การใช้ข้อมูลที่เสนอตามสื่อสารมวลSLOTXOชนมาตัดแปะ เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เมื่ออภิปรายกล่าวหาก็ควรนำหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมาแสดงด้วย ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคพร้อมชี้แจง และมั่นใจจะชี้แจงให้ประชาชนที่กำลังสับสนจากการบิดเบือนข้อมูลต่างๆ ของคนบางกลุ่มได้เข้าใจข้อเท็จจริงมากขึ้นด้วย

สำหรับกรณีวัคซีนโควิด-19 ที่ฝ่ายค้านจ้องโจมตีมาตลอด ทั่วโลกก็ประสบปัญหาเดียวกัน เพราะวัคซีนยังไม่เพียงพอ แต่รัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันที ทำให้มีทั้งวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ฟรี และวัคซีนทางเลือกจากความร่วมมือของภาคเอกชน ซึ่งวัคซีนทุกยี่ห้อที่ใช้ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ อยากให้ฝ่ายค้านช่วยกันหาทางออกดีกว่าเอาแต่วิจารณ์รายวัน ให้สมXOSLOTกับเป็นฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ที่สำคัญอย่าใช้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจมาสาดโคลนใส่กัน เพราะประชาชนจะไม่ได้G2GBETประโยชน์อะไร

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกว่า การบริหารสถานการณ์โควิด-19 น่าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมการดำเนินงานของรัฐบาล ทั้งมาตรการควบคุมและการป้องกัน การจัดหา และการจัดจำหน่ายวัคซีน เภสัชภัณฑ์ ยารักษาโรค และการเยียวยา แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหารือกันเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งการสื่อสารในระดับท้องถิ่นกับสาธารณชน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*