‘พล.อ.ประยุทธ์’ ย้ำเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร มุ่งเป็นครัวโลก

‘พล.อ.ประยุทธ์’ ย้ำเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ยั่งยืน มุ่งเป็นครัวโลก

นายกฯ ย้ำ เวที Food Systems Summit 2021 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลิกโฉมระบบอาหารให้ยืนยง มุ่งเป็นครัวโลก ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

 

วันที่ 24 เดือนกันยายน 2564 เวลา 03.15 น. (ซึ่งตรงกับเวลา 16.15 น.ในนครนิวยอร์ก) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกล่าวคำชี้แจงสำหรับเพื่อการประชุมสุดยอดหัวหน้ากล่าวถึงระบบอาหารโลก (Food Systems Summit 2021)ในองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ผ่านระบบการสัมมนาระยะไกล โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้ XOSLOT

 

ไทยในฐานะประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาหารต่อความอยู่รอดของทุกชีวิต โดยสถานการณ์โควิด-19 ช่วงที่ผ่านมาได้เผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความเปราะบางของระบบอาหาร ไทยจึงขอผลักดันให้ประชาคมโลกร่วมมือกันพลิกโฉมระบบอาหารให้ยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

หนึ่งในโครงการที่สำเร็จด้านการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและภาวะทุพโภชนาการในพื้นที่ทุรกันดาร คือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ การพลิกโฉมระบบอาหารทั้ง 5 ด้าน ตามข้อเสนอของสหประชาชาติ สอดคล้องกับแนวทางของไทย นโยบายเกษตรและอาหาร “3S” ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัยทางอาหาร (Safety) 2. ความมั่นคง (Security) และ 3. ความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตร (Sustainability)

 

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืนและครอบคลุม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ผ่านการร่วมมือกับสหประชาชาติจัดตั้ง “วันดินโลก” และร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) มอบรางวัลให้แก่ ประเทศ องค์กร หรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาหรือจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

 

ในช่วงท้าย นายกฯการันตีความพร้อมเพรียง ที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มโครงข่ายด้านในและก็ระหว่างชาติ สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบของกินโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนโฉมระบบของกินเพื่อการพัฒนาที่จีรังยั่งยืน หรือ FoodSystems4SDGs ไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง G2GBET

 

สำหรับ การร่วมการสัมมนาฯ ร่วมกับประธานของเมือง ผู้นำรัฐบาล รวมทั้งหัวหน้าแผนกผู้แทนจากประเทศต่างๆเป็นช่องทางให้ไทยที่ได้พรีเซนเทชั่นแนวความคิดสำหรับเพื่อการแปลงผ่านระบบของกินให้มีความมั่นคงยั่งยืน ยุติธรรม แล้วก็ดีต่อร่างกายเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การสร้างจนกระทั่งการบริโภค รวมทั้งแสดงความตั้งใจจริงสำหรับในการเป็น “ครัวของโลก ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม” ร่วมกับนานาประเทศขับไปสู่การประสบผลสำเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ค.ศ.2030

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*