‘บิ๊กป้อม’ เห็นชอบระเบียบ คนช. 3 ฉบับ-เคาะ 24 พ.ค. วันป่าชุมชน

‘บิ๊กป้อม’ เห็นชอบระเบียบ คนช. 3 ฉบับ-เคาะ 24 พ.ค. เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ

“พล.อ.ประวิตร” ประชุม คนช. เห็นชอบกฎระเบียบคณะกรรมการแผนการป่าชุมชน 3 ฉบับ ให้คนได้ประโยชน์จากป่าช่วงโควิด-19 พร้อมให้วันที่ 24 พฤษภาคม เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนาคณะกรรมการแนวทางป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังห้องที่ใช้สำหรับการประชุมสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงแล้วก็ศูนย์ป่าดงในพื้นที่  XOSLOT

 

โดยมี นายวราวุธ ศิลปม้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม และก็ผู้ตัดสินจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคพสกนิกรแล้วก็หน่วยงานภาคประชากรสังคมร่วมสัมมนา เพื่อด้วยกันพิเคราะห์บัญญัติกฎหมาย อนุข้อบังคับป่าชุมชน แล้วก็พินิจมีความคิดเห็นถูกใจการกำหนดวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนสามารถขับถัดไปได้ รวมทั้งชุมชนสามารถบริหารจัดแจงป่าชุมชนได้จากที่ข้อบังคับกำหนดไว้

 

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบความคืบหน้า ในการออกกฎหมายอนุบัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน 14 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด และระเบียบที่จะทำให้คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสามารถพิจารณาการขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดการแผนจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ให้สามารถเดินต่อไปได้

 

และวันนี้ คนช. มีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ตลอดจนข้อห้ามที่มิให้กระทำในป่าชุมชน และระเบียบที่ให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ จากบุคคลที่มิใช่สมาชิก ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนเป็นไปโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกป่าชุมชนในการจัดการป่าชุมชน SLOTXO

 

กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการป่าชุมชน เพื่อความมั่นคงทางสังคม ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นการกระจายอำนาจสู่ระดับพื้นที่ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านป่าชุมชนเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน

 

พลเอกประวิตร พูดซ้ำว่า ภายหลังที่อนุข้อกำหนดกลุ่มนี้ได้ประกาศใช้แล้ว จะก่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดแจงป่าชุมชนได้จากที่ข้อบังคับกำหนดไว้ รวมทั้งได้รับคุณประโยชน์จากป่าชุมชน โดยยิ่งไปกว่านั้นในตอนเหตุการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดอยู่ปัจจุบันนี้ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาป่าชุมชน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น ทำให้ชุมชนร่วมมือกับเมืองสำหรับเพื่อการรักษาทรัพยากรป่าดงถัดไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*