มาตรการล็อกดาวน์ จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจวิบัติ

การประเมินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายประเด็นที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย การเลิกจ้างจะต้องมีผลใช้บังคับอย่างน้อยสามเดือนก่อนสิ้นสุดความรุนแรง

โดยจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ทั้งการบริโภค การลงทุน ส่งผลไปยังการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) จาก 1.5%  เหลือเพียง 0.5% เท่านั้น

เมื่อพิจารณาการสล็อตเว็บตรงจัดหาวัคซีนที่ล่าช้า การแพร่ระบาดอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะถึงจุดสูงสุดภายในไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) และค่อย ๆ ปรับลดลงในไตรมาส 4

“เกียรตินาคินภัทร” คาดว่าจากปริมาณวัคซีนที่มีไม่เพียงพอ ล่าช้ากว่าแผน มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง และระยะเวลาที่ต้องทิ้งห่างระหว่างวัคซีนโด๊สแรก กับวัคซีนโด๊สที่ 2 ประมาณ 6-12 สัปดาห์

ดังนั้นภายในปีนี้จะมีเพียง 35% ของจำนวนประชากรจะได้รับวัคซีนครบ 2 โด๊ส ซึ่งเป็นตัวเลขSLOTXOต่ำมาก เมื่อสัดส่วนประชากรได้รับวัคซีนครบโด๊สยังน้อย ทางออกที่เหลืออยู่คงเป็นมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยแผนG2GBETการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้า เป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมหาศาลกับเศรษฐกิจไทย จากมาตรการล็อกดาวน์และจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หากยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาด ไม่มีวัคซีนเพียงพอ และระบบสาธารณสุขถึงขีดจำกัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น จนทำให้จีดีพีติดลบในปี 64 ได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรเร่งดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติม การประเมินอย่างครอบคลุมของทั้งสองสถานการณ์ การปรับปรุงมาตรการกักกันอย่างเป็นระบบ การเร่งการตรวจจับการติดเชื้อ การเร่งวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดแนวทางการรักษาสำหรับประชาชน ปัญหากระแสเงินสดส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่อวิถีชีวิตไทยเพื่อลดแรงกระแทกทางเศรษฐกิจ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*