ยันไร้ส่วนต่างซิโนแวค “หมอนคร” แจงซื้อตรงผู้ผลิตเร็วกว่า COVAX

ดร.วิฑูรย์ ประธานกรรมการกลุ่มรัฐเภสัชกรรม แถลงต่อรัฐสภา การอภิปรายการเซ็นเซอร์บ้านคู่ขนานเกี่ยวกับราคาวัคซีนและการจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรมเป็นนายหน้า เป็นผู้แทนของซิโนแวค (Sinovac) ว่า องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทหน้าที่เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์อยู่แล้ว มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ซึ่งในช่วงวิกฤติ วัคซีนซิโนแวคนั้นองค์การเภสัชกรรมไม่ได้ติดต่อโดยตรง แต่มีบริษัทลูกชื่อ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP) ดีลกับซิโนแวค แต่มีอุปสรรคเพราะทางจีนไม่ยอมทำธุรกิจด้วย จึงเป็นที่มาว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมติดต่อโดยด่วน แต่เดิมนั้นองค์การเภสัชกรรมดีลซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แต่พบว่าติดขัดข้อกำหนดมาก ซิโนแวคมีความยืดหยุ่นและทำงานได้เร็วกว่า องค์การเภสัชกรรมจึงเป็นผู้ถือทะเบียนนำเข้าเนื่องจากไม่มีซิโนแวคประเทศไทย และต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้คนไทยมีวัคซีนฉีดระหว่างที่รอแอสตราเซเนกา

ส่วนเรื่องกรอบราคานั้นก็ถูกลงเรื่อยๆ เราซื้อลอตแรกเพียง 2 ล้านโดส ราคาจึงซื้อแพงกว่าเป็นปกติ แต่ในเวลาต่อมามีการต่อรองราคาและซื้อถูกลงเป็นลำดับ เฉลี่ยแล้วราคาจะอยู่ที่ 11.99 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นวัคซีนที่หาซื้อได้และพร้อมที่จะขาย ในเรื่องที่บอกว่ามีส่วนต่างนั้น ชี้แจงว่ามีการเข้าใจคลาดเคลื่อนมาก เพราะองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ที่ไปลงทุนซื้อโดยใช้เงินของSLOTXOองค์การเภสัชกรรมไปก่อน แต่ละ Shipment (การจัดส่ง) เป็นพันล้านบาท เมื่อได้มาแล้วก็กำหนดราคาขาย อัตราแลกเปลี่ยนองค์การเภสัชกรรมต้องแบกรับจากค่าเงินบาทอ่อนลง จึงมีการคำนวณราคาขายจริง ณ เวลานั้นที่ส่งมอบให้กรมควบคุมโรค และกรมควบคุมโรคก็จะจ่ายให้เป็น Shipment เพราะฉะนั้นไม่มีส่วนต่างที่ตกถึงองค์การเภสัชกรรม กรอบที่ขออนุมัติเป็นกรอบที่ขอไว้เผื่อ แต่เรียกเก็บตามจริง “องค์การเภสัชกรรม ไม่ได้มีส่วนต่างใดๆ ทั้งสิ้น” ส่วนที่ระบุว่าองค์การเภสัชกรรมไม่ได้ถูกมอบหมายเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกานั้น ก็เนื่องจากเป็นคนละแพลตฟอร์ม เราทำวัคซีนเชื้อตายเป็นหลัก ซึ่งเป็นคนละเทคโนโลยีกับแอสตราเซเนกา

แม้กระทั่งโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ก็ใช้ลักษณะการจองเช่นนี้ คือมีโอกาสที่จะไม่ได้รับวัคซีน หรือมีโอกาสรับช้ากว่ากำหนด เพราะวัคซีนอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนสถานการณ์ปกติ ไม่ได้มีวัคซีนเกิดขึ้นแล้วเพื่อรอการซื้อแบบสินค้าทั่วไป และมีความไม่แน่นอนในการวิวัฒนาการผลิต จึงอยากเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในประชาชนว่าเราไปทำสัญญาที่เสียเปรียบ ทุกคนต้องรับความเสี่ยงร่วมกัน จะเอาพื้นฐานความเข้าใจแบบเดิมมาใช้ในการตัดสินG2GBETจะไม่เหมาะสมและไม่เข้ากับสถานการณ์

ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ โดยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตอบว่าต้องดูตามสถานการณ์ เราตั้งใจจะเข้าร่วม แต่วิเคราะห์สถานการณ์แล้วพบว่าโครงการโคแวกซ์จะส่งมอบวัคซีนได้ล่าช้า ข้อมูล ณ วันนี้ 139 ประเทศที่เข้าร่วม โครงการโคแวกซ์ส่งวัคซีนไปได้ 224 ล้านโดส แต่ละประเทศจะได้รับวัคซีนไปไม่มาก แต่ขณะที่ไทยใช้วิธีการจองซื้อวัคซีนโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต เราได้รับวัคซีนในXOSLOTจำนวนที่มากกว่า

ประเด็นที่บอกว่าพอไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ทำให้เราเสียโอกาสในการได้วัคซีน ไม่ใช่เป็นสถานการณ์แบบนั้น เพราะเราสามารถจัดหาวัคซีนได้โดยตรงจากผู้ผลิตได้มากกว่า และมีความแน่นอนมากกว่า จะเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้รับวัคซีนที่ส่งมอบมามากกว่า 30 ล้านโดสที่ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว ฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะต้องไปไม่ทราบการเข้าร่วมโครงการ Cowax และระยะเวลาของการฉีดวัคซีน เนื่องจากเราได้รับวัคซีนผ่านโครงการขนาดใหญ่ สถานการณ์จึงยังคงเหมือนเดิมและเรายังคงได้รับวัคซีนในปริมาณเล็กน้อย มีหลายประเทศที่เข้าร่วม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*