นายกฯ ยึด 3 หลัก ขับเคลื่อนทำงาน มอบเหรียญ ข้าราชการเกษียณ

นายกฯ ยึด 3 หลัก ขับเคลื่อนทำงาน มอบเหรียญหลวงพ่อทวด ข้าราชการเกษียณ

นายกรัฐมนตรี ย้ำ ส่วนราชการทุกกระทรวง ยึด 3 หลัก รีบขับดำเนินการ พิจารณาสิ่งที่ต้องการของประชากร พร้อมมอบเหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดชืด รุ่นรุ่งเรืองก้าวหน้า มหาเศรษฐี ให้ 10 หัวหน้าหน่วยราชการปลดเกษียณ

 

วันที่ 20 กันยายนที่อาคารซื่อสัตย์ภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการสัมมนาภาควิชาหัวหน้าหน่วยราชการระดับกระทรวงหรือเสมอกัน ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) G2GBET

 

ต่อมา ภายหลังการประชุม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ กล่าวถึงการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าว่า เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน การบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนแผนงาน แผนคน และแผนงบประมาณ รวมทั้งติดตามข้อสั่งการที่กระทรวงต่างๆ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่าย ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มดีขึ้น และรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการทำงานต่อไปให้ยึดหลัก 3 เรื่อง ได้แก่

 

2) Software คือ งานในส่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น การแก้ไขกฎหมาย แพลตฟอร์มต่างๆ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดริเริ่มต่างๆ

 

และ 3) การเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์รองรับโลกยุคใหม่และหลังสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจว่าจะต้องอยู่กับโควิด (Live with Covid) ประเทศชาติก้าวผ่านภาวะวิกฤตินี้ไปได้ SLOTXO

 

นายกฯ ย้ำภาคราชการต้องปรับตัว ปรับหลักคิด ปรับหลักการทำงานเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” นำนวัตกรรมต่างๆ มาเสริมการทำงาน เป็นภาคราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน (Open and Connected) ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ในห้องประชุม นายกฯ ย้ำถึงการจัดการจัดแจงน้ำภาพรวมของประเทศว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา รัฐบาลได้รีบขจัดปัญหาแล้วก็บริหารจัดแจงน้ำของประเทศอย่างมีระบบรวมทั้งสม่ำเสมอ ทั้งยังการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำ การจัดการจัดแจงแถบที่ลุ่มต่างๆของประเทศ น้ำด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การดูแลน้ำอุปโภคบริโภคให้กับสามัญชนอย่างพอเพียง การดูแลน้ำสำหรับเพื่อการสนับสนุนน้ำทะเล การจัดการปัญหาอุทกภัยแล้วก็น้ำแล้ง ฯลฯ ภายใต้การจัดการราชการของรัฐบาล สทนช. ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาประยุกต์สำหรับเพื่อการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ นำมาซึ่งการทำให้สามารถลดการสูญเสียแล้วก็ค่าเสียต่างๆได้มากขึ้น

 

ดังนี้ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สทนช. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องบูรณาการทำงานด้วยกันรวมทั้งหาวัสดุ ตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่างๆให้พร้อมจัดการกับเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะมีการเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุทกภัยสถานที่สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อสามัญชน ยกตัวอย่างเช่น สถานที่โรงหมอ สถานที่ราชการ พื้นที่ธุรกิจ และก็ที่พักอาศัยราษฎร ฯลฯ สล็อตเว็บตรง

 

โอกาสนี้ นายกฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย ณ บริเวณโถงตึกไทยคู่ฟ้า ได้แก่ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ที่บริเวณโถงตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นภาพถ่ายนายกฯ คู่กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณ ใส่กรอบและมอบเหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ด้านหลังเป็นไอ้ไข่ ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี ให้เป็นที่ระลึกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*